havna tall
Oversikt over havna Vingnes
1. 100-bryggen
2. Juniorbryggen
3. 400-bryggen og gjesteplasser
4. 300-bryggen
5. 200-bryggen
6. Utsettingsrampe
7. Klubbhus m/Gjestetoaletter/dusj
8. Servicebrygge
9. Parkering/vinteropplagsplass

© 2020 Lillehammer Båtforening. All Rights Reserved. Designed By KoSl