Utskrift

Kontaktpersoner LBF 2020

100 bryggen:
Bryggebas, Svein Arne Andersen - 995 79001

200 bryggen:
Bryggebas, Egil Inge Nilsen - 917 39653

300 bryggen:
Bryggebas, Sverre Johan Vinjusveen - 920 48256

400 bryggen:
Bryggebas, Mari Winkler Solberg - 976 66507

Finsandviken:
Bryggebas, Tommy Østberg - 416 12707

Juniorbryggen:
Bryggebas, Magnus Høyvik Wiik - 960 44730

Styret:
1. Leder, Hallgeir Greger  tlf: 922 80 924
2. Havnesjef, Hans Petter Solberg tlf: 932 02 310
3. Sekretær, Kjell Ove Slyngstadli
4. Kasserer, Kari Skillebekk Kjetlien tlf: 911 87 515
5. Styremedlem, Hege Høyvik tlf: 900 89 814
6. Styremedlem, Holgeir Klausen tlf: 905 05 638

For søknad om båtplass benytt formular på hjemmesiden.

For spørsmål vedr. havna, lagring/utsetting av båt etc. kontakt havnesjef, spørsmål om vedlikehold/reparasjoner rettes til bryggebaser.
For øvrige hendvendelser kontakt leder eller øvrige i styret.
Endringer og nyheter legges fortløpende ut på våre nettsider/facebook.