LBF-nytt 2016

Havna og havneområdet:

På årsmøtet ble det vedtatt å reparere fuktskader på klubbhuset som har oppstått etter mange års lekkasje fra tak. Denne jobben er nå i gang og vil fortsette utover sommeren.

Bruken av gjestetoalettene/dusjen har tatt seg opp den siste tiden av bla. sesongarbeidere som ikke har noe med foreningen å gjøre. For å begrense dusj og toaletter til foreningens medlemmer og gjestebåter blir det satt inn kodelås på døren. Koden på døren er for 2016 er sendt ut sammen med innbetalingen.


Det ble høsten 2015 gravd ned ny vannledning fra klubbhuset og utover havnen. Det blir lagt tilrette med provisorisk vannuttak til vårpussen. Vann i kraner og ut på bryggene ferdigstilles etterhvert.

Tømmerlensen fra odden ved ro og kajak klubben er forlenget mot moloen, og havneområdet blir nå mulig å stenges av ved normal flom, for å forsøke å hindre at havneområdet blir samlingsplass for drivved osv.

Parkering av båter/båthengere i sesongen skal avklares med havnesjef og merkes minimum med tlf. nr., merkemateriell finnes i klubbhuset. Det blir satt opp skilting med detaljert informasjon.

Det har de siste to vintrene vært båter som ikke har blitt tatt opp. For kommende sesong blir forlatte båter fjernet for eiers regning dersom det ikke lykkes å få til andre ordninger. Minner om at presenninger skal være av 10. mai.

Fellesheisinger 2016:

LBF har som tidligere informert overtatt ansvaret for fakturering til fellesheisingen.
Hvert medlem står naturlig nok fritt til å heise utenom fellesheisinger – men heising og lagring skal kun skje etter avtale med havnesjef.

Fellesheising ut er
onsdag 25. mai kl.17:00. Priser på heising er sendt ut sammen med innbetalinegn. Aktuell sum for den enkelte betales inn på konto nr:2000.24.39361 innen 23. mai.
Det tas forbehold om vannstand, endringer blir publisert på web, facebook og oppslag i havna.

Vinteropplag i havnen avtales av den enkelte med sms til havnesjef på tlf
95 17 21 50, det oppgis navn, båtplass nr. og båt-type innen 24. september. Havnesjef kontakter den enkelte der det er uklarheter. Fellesheising opp blir 1. oktober kl:09:00. Prisen er den samme som utheising. Aktuell sum for den enkelte betales inn på konto nr:2000.24.39361 innen 26.september. Krybber ol. må være klare senest dagen før heising.
Alle båter må merkes tydelig med båteiers bryggeplass nr. og tlf av den enkelte, nødvendig materiell for merking er i/på klubbhuset.
Det må benyttes tilfredstillende opplagsmateriell som takler vinteren, samt at presenninger ol. festes godt for å hindre blafring i vinden til sjenanse for naboer.
For medlemmer med betalt innskudd på strøm, blir det mulighet for tilkobling av strøm for vedlikeholdslading, dette avtales nærmere med havnesjef.

Dugnad:
Det blir felles dugnad på havneområdet fredag 27. mai kl. 17:00  med forbehold om at båtene er satt ut. Båthengere/båter på parkeringsplassen må være fjærnet før dugnaden. Endringer blir publisert på web, facebook og oppslag i havna. Høstdugnad blir mandag 19.september kl:17:00.
Det blir også satt opp en rekke andre dugnader gjennom sommeren. Er man forhindret fra å delta på de obligatoriske dugnaden kan man henge seg på disse. Hver enkelt må sørge for å få registrert oppmøte. For brudd på dugnadsplik står det uforandret gebyr på kr. 500,-  ref. §4a i vedtektene.

 

Sommeråpent:
Uke 28 skal NRK sende «minutt for minutt» fra Skibladner.  Torsdag 14. juli kommer Skibladner til Lillehammer. Håper så mange som mulig av medlemmene har muligheter til å møte og følge Skibladner innover fjorden til Lillehammer den dagen, og lage liv og røre på fjorden under «Sommeråpent» sendingen. Fredag 15. juli går ferden sydover igjen, og det anmodes om å følge Skibladner utover.

Informasjon til medlemmene:

Det blir ikke sendt ut noe ytterligere informasjon pr. post utover denne i løpet av 2016. Informasjon blir fortløpende lagt ut på nettsidene og Facebook, samt oppslag i havna. Det jobbes med nye nettsider som vil bli publisert ila. våren. Det vil også i sommer bli servert kaffe og vafler i havna men ujevne mellomrom, tidspunkt blir annonsert på Facebook og på nettsidene – vel møtt!

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god båtsesong!

For styret i LBF

Kjell Ove Slyngstadli
Sekr.

© 2022 Lillehammer Båtforening. All Rights Reserved. Designed By KoSl