NB: Fellesheising utsatt en dag
Fellesheising utsettes en dag til fredag 24. mai kl:17:00
Krybber og øvrig opplagsmateriell fjernes innen påfølgende mandag.

Styret

© 2019 Lillehammer Båtforening. All Rights Reserved. Designed By KoSl