Priser

KONTIGENTER, AVGIFTER OG INNSKUDD 2023

Medlemskontigent
Med båtplass inkl. vakthold Kr 1150
Uten båtplass Kr 600
Ungdomsmedlem Kr 100 (Til og med det året man fyller 18 år)
Støttemedlem Kr 150

Båtplassavgift
Båtplassavgift 5 m utrigger tom 23 ft Kr 950
Båtplassavgift 6 m utrigger tom 27 ft Kr 1200
Båtplassavgift 8 m utrigger tom 39 ft Kr 1400
Båtplassavgift 10 m utrigger 40 ft +/4M bredde Kr 2000 - Ingen ledig plasser pt.
Jolleplassavgift (maks13fot) for medlem m/båtplass Kr 600
Båtplass Juniorbryggen Kr 200

Kortidsleie båtplass, ukesleie med 10% av innskudd for aktuell båtstørrelse, 5% for medlem.

Innskudd
Utrigger 5 m Kr 9000
Utrigger 6 m Kr 10 500
Utrigger 8 m Kr 14 500
Utrigger 10 m Kr 20 000*

Annet
Innskudd el-kontakt Kr 2300
Driftsgebyr for leie av el-kontakt Kr 600
Vinteropplag/strøm Kr 500
Uteblivelsesgebyr fra obl. dugnad Kr 750
Sjøsetting fra rampe Kr 50 - selvbetjent (gratis for medlemmer)
Forenings-vimpel - Kr 200
Mjøs Kart - Kr 150