Priser

KONTIGENTER, AVGIFTER OG INNSKUDD FOM. 2024

Medlemskontigent
Medlem Kr 700
Ungdomsmedlem (uansett båtplass) Kr 100 (tom. det året man fyller 18 år)
Støttemedlem Kr 200

Båtplassavgift
Båtplassavgift 5 m utrigger tom 23 ft Kr 1700
Båtplassavgift 6 m utrigger tom 26 ft Kr 1950
Båtplassavgift 8 m utrigger tom 39 ft Kr 2150
Båtplassavgift 10 m utrigger 40 ft +/4M bredde Kr 2750 - Ingen ledig plasser pt.
Båtplass Juniorbryggen Kr 200 (For ungdomsmedlem)

Kortidsleie båtplass, ukesleie med 10% av innskudd for aktuell båtstørrelse, 5% for medlem.

Innskudd
Utrigger 5 m Kr 9000
Utrigger 6 m Kr 10 500
Utrigger 8 m Kr 14 500
Utrigger 10 m Kr 20 000*

Annet
Innskudd el-kontakt Kr 2300
Driftsgebyr for leie av el-kontakt Kr 600
Vinteropplag/strøm Kr 500
Uteblivelsesgebyr fra obl. dugnad Kr 750
Sjøsetting fra rampe Kr 100 - selvbetjent (gratis for medlemmer)
Forenings-vimpel - Kr 200 (Så langt lageret holder)
Mjøs Kart - Kr 150 (Så langt lageret holder)