KONTIGENTER, AVGIFTER OG INNSKUDD 2020
Medlemskontigent

Med båtplass inkl. vakthold Kr 1050
Uten båtplass Kr 500
Ungdomsmedlem Kr 100 (Til og med det året man fyller 18 år)
Støttemedlem Kr 150

Båtplassavgift
Båtplassavgift 5 m utrigger tom 23 ft Kr 850
Båtplassavgift 6 m utrigger tom 27 ft Kr 1100
Båtplassavgift 8 m utrigger Kr 1350
Jolleplassavgift (maks13fot) for medlem m/båtplass Kr 600
Båtplass Juniorbryggen Kr 200

Kortidsleie båtplass, ukesleie med 10% av innskudd for aktuell båtstørrelse, 5% for medlem. 


Innskudd
Utrigger 5 m Kr 8500
Utrigger 6 m Kr 10 000
Utrigger 8 m Kr 14 000

Annet
Innskudd el-kontakt Kr 2200
Driftsgebyr for leie av el-kontakt Kr 500
Vinteropplag/strøm Kr 500
Uteblivelsesgebyr fra obl. dugnad Kr 500
Sjøsetting fra rampe Kr 50 - selvbetjent (gratis for medlemmer)
Forenings-vimpel - Kr 200
Mjøs Kart - Kr 150

© 2022 Lillehammer Båtforening. All Rights Reserved. Designed By KoSl