Gjelder fellesheising mandag 22. Mai kl:17.00:
Det mangler en del innbetalinger for heising. Det er nå for sent med innbetaling via bank.
Båter uten innbetalt heising, blir ikke heist.
Det vil bli mulighet å vippse på heisedag, med en tilleggs avgift. Ta kontakt med kasserer.
Styret-/