Kontaktpersoner

Kontaktpersoner LBF 2023

100 bryggen:
Bryggebas, Svein Arne Andersen - 995 79001

200 bryggen:
Bryggebas, Egil Inge Nilsen - 917 39653

300 bryggen:
Bryggebas, Vidar Haugen - xxx xxxxx

400 bryggen:
Bryggebas, Dirk Lemek - 959 61046

Finsandviken:
Bryggebas, Tore Sandvold - 957 88032Juniorbryggen:
Bryggebas, Magnus Høyvik Wiik - 960 44730

Styret:
1. Leder, Hallgeir Greger  tlf: 922 80 924
2. Havnesjef, Arnt-Rune Larsen tlf: 951 72 150
3. Sekretær, Kjell Ove Slyngstadli
4. Kasserer, Tommy Østberg tlf: 416 12 707
5. Styremedlem, Hege Høyvik tlf: 900 89 814
6. Styremedlem, Sverre Johan Vinjusveen - 920 48 256

 

For spørsmål vedr. havna, lagring/utsetting av båt etc. kontakt havnesjef, spørsmål om vedlikehold/reparasjoner rettes til bryggebaser.
For øvrige hendvendelser kontakt leder eller øvrige i styret.
Endringer og nyheter legges fortløpende ut på våre nettsider/facebook.