årsmøte

Årsmøte LBF ble avholdt tirsdag 20. februar på Jorekstad.
Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned her 

/-Styret

Fellesheising høsten 2023
Dato for fellesheising er satt til lørdag 21. oktober kl:09:00
Hvert medlem står fritt til å heise utenom fellesheisinger – men heising og lagring skal kun skje etter avtale med havnesjef.

Søknad
Kun medlemmer med båtplass er berettighet til å søke (en båt pr båtplass).
Øvrige økonomiske forpliktelser må være ivaretatt fra det enkelte medlem,  før søknad om vinterlagring blir behandlet.
Søknadsfrist er gått ut, men kontakt havnesjef Arnt ved forespørsel.

Priser
Priser på heising er 1.450,- for båt og 950,- for heising av mast. Aktuell sum for den enkelte betales inn på konto nr: 2095 58 16073 innen 17. oktober, merket med båtplass nr.


Generelt

Den enkelte båteier skal legge til rette for en mest mulig effektiv heising.
Båter, biler hengere etc. i havneområdet som er til hinder for fellesheisingen, må flyttes to dager i forkant av fellesheising. Dette for å frigjøre plass for montering av krybber etc.
Havnesjef kan bistå med informasjon vedr. midlertidig parkering av disse.
Kranene som skal heise, rigges normalt dagen i forveien.
Vilkår for vinterlagring finner du her

Spørsmål
Evt. avklaringer ang. heising/lagring tas med havnesjef Arnt-Rune tlf: 951 72 150
Vedr. Økonomi kontakt kasserer Tommy på kasserer[alfakrøll]lillehammerbaatforening.no

745 2
Vannstand i Mjøsa på retur
Da ser det endelig ut som at vannstanden i Mjøsa er på retur.
Vannstanden må ned igjen til ca. 6m før en får oversikt over de skader som har oppstått på bygg/ anlegg i havna og Finsandvika, men pr. nå ser det ut som en kombinasjon av de tiltak som har blitt satt inn i forkant, samt at vannstanden ikke ble høyere og fravær av vind/bølger – gjør at flytebryggene som må anses som viktigst har klart seg bra.

Når vannstanden etter hvert kommer ned under nivået til molo, vil det blitt gjort forsøk på å stenge inn/utløp på havnen for å unngå mest mulig at rekved og flytende gjenstander skal ta veien inn i havna.
For øvrig er det pt. stengt med tauverk mellom 400-300 og 200 bryggene pga. tiltak for å sikre bryggene. Inn/utpassering er ikke mulig uten å løsne/feste disse igjen ved passering.

Eventuelle tiltak (reparasjoner etc.) må ikke iverksettes før dette er koordinert med styret v/Arnt eller Tommy – som har oppfølgingen med forsikringsselskapet.

Det ligger to kanoer og gummibåter til fritt å benytte dersom en har ærend i båten og ønsker å komme tørrskodd ut til bryggen.

Mvh.
/-Styret