Fellesheising høsten 2023
Dato for fellesheising er satt til lørdag 21. oktober kl:09:00
Hvert medlem står fritt til å heise utenom fellesheisinger – men heising og lagring skal kun skje etter avtale med havnesjef.

Søknad
Kun medlemmer med båtplass er berettighet til å søke (en båt pr båtplass).
Øvrige økonomiske forpliktelser må være ivaretatt fra det enkelte medlem,  før søknad om vinterlagring blir behandlet.
Søknadsfrist er gått ut, men kontakt havnesjef Arnt ved forespørsel.

Priser
Priser på heising er 1.450,- for båt og 950,- for heising av mast. Aktuell sum for den enkelte betales inn på konto nr: 2095 58 16073 innen 17. oktober, merket med båtplass nr.


Generelt

Den enkelte båteier skal legge til rette for en mest mulig effektiv heising.
Båter, biler hengere etc. i havneområdet som er til hinder for fellesheisingen, må flyttes to dager i forkant av fellesheising. Dette for å frigjøre plass for montering av krybber etc.
Havnesjef kan bistå med informasjon vedr. midlertidig parkering av disse.
Kranene som skal heise, rigges normalt dagen i forveien.
Vilkår for vinterlagring finner du her

Spørsmål
Evt. avklaringer ang. heising/lagring tas med havnesjef Arnt-Rune tlf: 951 72 150
Vedr. Økonomi kontakt kasserer Tommy på kasserer[alfakrøll]lillehammerbaatforening.no