årsmøte

Årsmøte LBF avholdes tirsdag 20. februar kl:18.00 på Jorekstad
Årsberetning kan lastes ned her (endelig versjon 14/02- kl:14:05)
Enkel servering
Vel møtt!!

/-Styret