LBF-medlemsinfo våren 2024

Klubbhus og havneområdet
Pr. 22. april – er klubbhuset (medlemsdelen) nærmest ferdig rehabilitert etter flommen, og vil med det første bli vasket ned og møbler satt tilbake.
Gjestetoalett og dusj er ikke ferdig, og holdes stengt inntil videre.

Klubbhuset er forbeholdt medlemmer i LBF og gjestetoalett/dusj er forbeholdt medlemmer og gjestebåter.

Finsandvika
Håper flest mulig får anledning til å benytte Finsandvika denne sommeren. Dette er LBF sin uthavn, og fint bade/tur område. Godt samarbeid gir plass til mange båter på bryggen, bunnforholdene er også egnet til å legge ut dregg. Alle tar med sitt eget søppel (og gjerne gjenglemt) tilbake og kaster dette evt. i foreningens container i havnen.

Aktiviteter og dugnader 2024
Planene med å etablere lys/lanterner ved innseiling til havna videreføres.
På Finsandvika blir det utover ord. vedlikehold utbedring av brygge etter flommen og vedlikehold på utedo/redskapsbod.
Ut over fellesdugnader, er det lagt opp til ukentlige dugnader- som vil bestå av enklere vedlikehold på klubbhus, brygge-anlegg samt gressklipping og forefallende.
Innkalling til dugnad skjer pr. mail i rimelig tid i forkant – med en påminnelse på SMS i forkant av dugnadsdag.
Passer oppsatt dato/tid dårlig, så bes den enkelte sørge for bytte med annet medlem evt. stedfortreder.
Fellesdugnader annonseres via våre nettsider og FB.

Fellesheisinger 2024
Hvert medlem står fritt til å heise utenom fellesheisinger – men heising og lagring skal kun skje etter avtale med havnesjef.

Fellesheising ut er estimert til *onsdag 22.mai kl.17:00, se utsendt info for priser og frister.
*Forutsetter tilfredsstillende vannstand, endringer oppdateres via våre nettsider og FB.

Den enkelte båteier skal legge til rette for en mest mulig effektiv heising.
Båter lagret i havna som ikke skal delta på fellesheisingen ut, må flyttes senest 2 dager i forkant av fellesheising. Dette for å frigjøre plass til kranene som skal heise, disse rigges normalt dagen i forveien.
Havnesjef kan bistå med informasjon vedr. midlertidig parkering av disse.

Tidspunkt og informasjon vedr. fellesheising til høsten, kommer senere.

Opplag av båter i havna
Opplags-presenninger på båter lagret i havna skal være tatt av innen 10. mai.
Opplagshengere og krybbes fjernes umiddelbart etter heising og senest innen 1. juni.

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god båtsesong!