745 2
Vannstand i Mjøsa på retur
Da ser det endelig ut som at vannstanden i Mjøsa er på retur.
Vannstanden må ned igjen til ca. 6m før en får oversikt over de skader som har oppstått på bygg/ anlegg i havna og Finsandvika, men pr. nå ser det ut som en kombinasjon av de tiltak som har blitt satt inn i forkant, samt at vannstanden ikke ble høyere og fravær av vind/bølger – gjør at flytebryggene som må anses som viktigst har klart seg bra.

Når vannstanden etter hvert kommer ned under nivået til molo, vil det blitt gjort forsøk på å stenge inn/utløp på havnen for å unngå mest mulig at rekved og flytende gjenstander skal ta veien inn i havna.
For øvrig er det pt. stengt med tauverk mellom 400-300 og 200 bryggene pga. tiltak for å sikre bryggene. Inn/utpassering er ikke mulig uten å løsne/feste disse igjen ved passering.

Eventuelle tiltak (reparasjoner etc.) må ikke iverksettes før dette er koordinert med styret v/Arnt eller Tommy – som har oppfølgingen med forsikringsselskapet.

Det ligger to kanoer og gummibåter til fritt å benytte dersom en har ærend i båten og ønsker å komme tørrskodd ut til bryggen.

Mvh.
/-Styret

hstart

Hjertestarter på Klubbhuset
Hjertestarteren som ble donert til Lillehammer Båtforening fra Sparebank 1 Gudbrandsdal, henger nå ved inngang på klubbhuset til LBF.
Til trygghet for alle foreninger og nærområdet i og rundt småbåthavnen - måtte det aldri bli bruk for den!!
Den blir hengende fra april til oktober, da det ikke vil bli brøytet i vinterhalvåret.

Gjelder fellesheising mandag 22. Mai kl:17.00:
Det mangler en del innbetalinger for heising. Det er nå for sent med innbetaling via bank.
Båter uten innbetalt heising, blir ikke heist.
Det vil bli mulighet å vippse på heisedag, med en tilleggs avgift. Ta kontakt med kasserer.
Styret-/