Gjelder fellesheising mandag 22. Mai kl:17.00:
Det mangler en del innbetalinger for heising. Det er nå for sent med innbetaling via bank.
Båter uten innbetalt heising, blir ikke heist.
Det vil bli mulighet å vippse på heisedag, med en tilleggs avgift. Ta kontakt med kasserer.
Styret-/

fsv.jpg

LBF-medlemsinfo 2023

Klubbhus og havneområdet
For å begrense dusj og toaletter til foreningens medlemmer og gjestebåter er døren i utgangspunket låst. Se info mail for ytterligere info.
Klubbhuset er forbeholdt medlemmer i LBF.

årsmøte

Årsmøte
Årsmøte ble avholdt onsdag 15. februar på Jorekstad.
Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned her

-/Styret